ELKA ŁUKASZ KUBIAK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
uprawnienia

 

Uprawnienia do kierowania pojzadami obowiązujące od 19 stycznia 2013 r.

 

 1. kategoria AM uprawnia do kierowania : 
  - motorowerem, 
  - czterokołowcem lekkim;
   
 2. kategoria A1 uprawnia do kierowania :
  - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
  - motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
   
 3. kategoria A2 uprawnia do kierowania :
  - motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  - motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
   
 4. kategoria A uprawnia do kierowania:
  - motocyklem,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
   
 5. kategoria B1 uprawnia do kierowania:
  - czterokołowcem,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
   
 6. kategoria B uprawnia do kierowania:
  - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego wyżej oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem zdania egzaminu praktycznego z tzw. kodem 96
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
   
 7. kategoria C1 uprawnia do kierowania:
  - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
   
 8. kategoria C uprawnia do kierowania:
  - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 9. kategoria D1 uprawnia do kierowania:
  - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 10. kategoria D uprawnia do kierowania:
  - autobusem,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
   
 11. kategoria T uprawnia do kierowania:
  - ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  - zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
   
 12. kategorie B+E, C+E lub D+E uprawniają do kierowania: 
  - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym
  w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
   
 13. kategoria C1+E uprawnia do kierowania:
  - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;
   
 14. kategoria D1+E uprawnia do kierowania:
  - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
   
 15. kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E uprawniają do kierowania:
  - zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
   
 16. kategorii C+E i D uprawniają do kierowania:
  - zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E;

 

podstawa prawna : USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami z późn. zm.

 

Nauka nigdy nie była przyjemna? Nieprawda!!! Z myślą o naszych kursantach stworzyliśmy nowoczesny ośrodek z bogato wyposażoną salą multimedialną, samochodami takimi jak na egzaminie oraz pełnym zapleczem sanitarnym.

W naszej szkole szybko i bezpiecznie poznasz przepisy ruchu drogowego, a znaki i skrzyżowania nie będą stanowić dla Ciebie tajemnic. Poznasz nie tylko trasy egzaminacyjne, ale praktycznie większość skrzyżowań w mieście w ktorym bedziesz zdawać egzamin. Pokonasz również rozsądną ilość kilometrów poza miastem, ale nie obawaij się- zdecydowana wieszkość odbedzie sie na trasach egzaminacyjnych . nauka jazdy choszczno, prawo jazdy choszczno.

Podczas szkoleń wykorzystujemy programy komputerowe, stosujemy bogaty wachlarz pomocy dydaktycznych - rzutnik multimedialny, odtwarzacz DVD, tablice magnetyczne, plansze, komputer, czasopisma.

Wiemy, że połowa sukcesu to dobry instruktor i dlatego jesteśmy szkołą jazdy w której na co dzień pracują najlepsi instruktorzy - to osoby starannie dobrane spośród dużej ilości kandydatów chętnych do pracy w naszej firmie - są cierpliwi, wyrozumiali, przede wszystkim młodzi i profesjonalnie przygotowani do swojej pracy…

 

 
Nie podnosimy cen podczas trwania kursu! Masz pewność, że ukończysz kurs według wcześniej ustalonych zasad i cen. Podawana przez nas cena zawiera zawsze pełen pakiet usług oraz materiałów pozwalających na odbycie i ukończenie kursu prawa jazdy. Pozostaje tylko zapłacić za jeden egzamin i zdać go za pierwszym razem, tak jak większość naszych kursantów! W naszym ośrodku nie ma obowiązku ukończenia kursu w określonym czasie ,jeżeli przerwiesz kurs - możesz go dokończyć nawet po długiej przerwie. nauka jazdy choszczno, prawo jazdy choszczno.

 U nas wszystko otrzymujesz w cenie kursu i jesteś
                                           spokojny, że nic Cię nie zaskoczyOFERUJEMY RÓWNIEŻ TO CO CZEKA CIE PO ZAKONCZENIU KURSU I  ZDANYM EGZAMINIE !

Wszyscy uczestnicy naszych kursów mają możliwość skorzystania w ramach szkolenia z bardzo praktycznych zajęć dodatkowych:

•  samodzielny wjazd i tankowanie pojazdu na stacji benzynowej

•  wizyta autem w myjni automatycznej


•  wjazd i parkowanie pojazdu na wielopoziomowym parkingu Centrum Handlowego

•  manewry  wyprzedzania, które jak wiemy rzadko są ćwiczone na kursach nauki jazdy

Takie szkolenie napewno zakończy sie pozytywnym wynikiem egzaminu, i pozniejszym bezstresowym i bezpiecznym poruszaniem sie po drodze !!!

 

 

ZAPRASZAMY !!!

 

 

 

 

 nauka jazdy choszczno, prawo jazdy choszczno, nauka jazdy, prawo jazdy, choszczno, elka choszczno, elka, łukasz kubiak, kubiak

nauka jazdy krzęcin, nauka jazdy pełczyce, nauka jazdy recz, nauka jazdy drawno

nauka jazdy barlinek, prawo jazdy barlinek, elka barlinek, kubiak barlinek

 prawo jazdy krzęcin, prawo jazdy pełczyce, prawo jazdy recz, prawo jazdy drawno

prowadzimy szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii A,B, B+E, C, C+E

© 2010 Ośrodek Szkolenia Kierowców ELKA ŁUKASZ KUBIAK ::
kontaktcennikgaleriaszkolenia, testyuprawnieniana początek...
www.szybkieprawko.pl - strony internetowe dla szkół nauki jazdy